Pogoji uporabe

Pravila in pogoji uporabe

UPORABNIK je fizična ali pravna oseba, ki je obiskala spletno mesto www.oglasnik.si.
UPRAVLJALEC: Trupi.net, Miran Trupi s.p., Planinska cesta 50, 8290 Sevnica
Kontakt: info@oglasnik.si

Spoštovanje in soglašanje s spodaj navedenimi pravili je pogoj, da uporabnik sme uporabljati internetni posredniški sistem www.oglasnik.si.

Uporaba posredniškega internetnega portala www.oglasnik.si je BREZPLAČNA za fizične osebe.

www.oglasnik.si je posredniško-oglasni portal med prodajalci in kupci. Ob prvem vpisu se lahko uporabnik registrira in izpolni vsa zahtevana polja z resničnimi in popolnimi kontaktnimi podatki (e-mail, telefon, GSM) ali pa odda oglas “brez prijave” samo s svojo telefonsko številko – velja samo za fizične osebe. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje, ki se preganja po zakonu.Fizične osebe morajo ob oddaji oglasa biti stare najmanj 15 let.

Uporabniki www.oglasnik.si se zavezujejo in prevzemajo pravno in materialno odgovornost, da bodo njihovi oglasi resnični ter, da ne bodo oglaševali prodaje ponarejenega, ukradenega oz. blaga katerega promet in oglaševanje je z zakonom prepovedano ter kršili avtorske in sorodne pravice. Oglaševalci se obvezujejo spoštovati vso zakonodajo Republike Slovenije še posebej pa:
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000)
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP)
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil…(ZZUZIS)
Zakon o medijih (ZMed)
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
ter da bo spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ)

Lastnik oz.upravljalec www.oglasnik.si ne more odgovarjati za resničnost oddanih oglasov in za njihovo vsebino. Za oglase, vključno z multimedijskimi vsebinami, povezavami in tekstom, je izključno odgovoren uporabnik oz.oseba, ki je oglase oddala. Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja, v nasprotnem primeru je dejanje protizakonito.

Lastnik oz.upravljalec www.oglasnik.si si bo prizadeval, da bo vsebina portala www.oglasnik.si kvalitetna, dostopna, zakonita in ažurna. Kljub vsemu je storitev portala www.oglasnik.si takšna, kakršna je in brez jamstva za delovanje in uspeh prodaje. S tem lastnik oz. upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz.nezmožnosti uporabe, glede izgube prihodka ali pričakovanega dobička, izgube poslov, podatkov, dobrega imena ali za kakršnokoli drugo škodo.

Uporabnik sme oglase oddati le v za to določene rubrike in jih ne sme združevati v skupine (primer: v enem oglasu ni dovoljeno skupaj prodajati hiše, mize, kolesa….). Vsak predmet je potrebno oddati v za-to namenjeno rubriko.

Lastnik oz. upravljalec www.oglasnik.si si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila uporabniku izbriše vsak oglas oz. del oglasa, ki bi škodoval sistemu, je nezakonit, škodljiv, zavajajoč, moralno neprimeren ali žaljiv ali kako drugače v nasprotju z zakonodajo RS in v nasprotju z normami upravljalca.

Lastnik oz. upravljalec www.oglasnik.si si pridržuje pravico, da zgoraj navedena pravila in pogoje uporabe, brez vprejšnje najave posodablja in spreminja, glede na potrebe in v skladu z Zakonodajo RS. Uporabniki pa z uporabo sistema avtomatsko soglašajo s spremembami.

Slikovno gradivo v prispevkih oz. člankih v kategoriji nasveti portala je od: Freedigitalphotos.net

Imate dodatno vprašanje?
Zastavite nam ga na: info@oglasnik.si.